AberCycleFest - Primary School Races 2022

Saturday 4th June 2022

Aberystwyth Promenade: Marine Terrace, Aberystwyth, United Kingdom

Cycling


Activities

  • Cycling-Year 3 Boys - Youth E - 1 lap - Individual Age group/open
  • Cycling-Year 3 Girls - Youth E - 1 lap - Individual Age group/open
  • Cycling-Year 4 Boys - Youth D - 1 lap - Individual Age group/open
  • Cycling-Year 4 Girls - Youth D - 1 lap - Individual Age group/open
  • Cycling-Year 5 Boys - Youth C - 2 laps - Individual Age group/open
  • Cycling-Year 5 Girls - Youth C - 2 laps - Individual Age group/open
  • Cycling-Year 6 Boys - Youth C - 2 laps - Individual Age group/open
  • Cycling-Year 6 Girls - Youth C - 2 laps - Individual Age group/open
  • Open Novice Race Years 7-11 boys & girls - Individual Age group/open

Description

(scroll down for English text)

Diolch am gofrestri eich plentyn i rasys beicio Ceredigion Actif i Ŵyl Seiclo Aberystwyth ar ddydd Sadwrn Mehefin 4ydd ar Bromenâd Aberystwyth. Bydd eich plentyn yn derbyn ei rhif rasio trwy eich ysgol ychydig o ddiwrnodau cyn y ras.


Bydd y ras gyntaf am 10yb ac felly byddwch yn siŵr i gyrraedd mewn digon o amser cyn ras eich plentyn. Gellir dod o hyd i'r amserlen lawn yma http://www.abercyclefest.co.uk/cy/whats-on/criteriums/schools-races/ 

Thank you for registering your child to the Ceredigion Actif cycle races for the Aberystwyth Cycling Festival on Saturday 4th June at Aberystwyth Promenade. Your child will receive their race number through your school a few days before the race.

 

We’ve teamed up with Ceredigion Actif via Ceredigion County Council to offer childrens races for all primary schools within the county boundary of Ceredigion, plus Machynlleth and Llanidloes schools. Racing starts at 10am until 11.45am.

http://www.abercyclefest.co.uk/whats-on/criteriums/schools-races/  


TimeAge / Class  Laps

10.00 Youth E Local Schools Year 3 boys 1 lap

10.15 Youth E Local Schools Year 3 girls 1 lap

10.30 Youth D Local Schools Year 4 boys 1 lap

10.45 Youth D Local Schools Year 4 girls 1 lap

11.00 Youth C Local Schools Year 5 boys 2 laps

11.15 Youth C Local Schools Year 5 girls 2 laps

11.30 Youth C Local Schools Year 6 boys & girls 2 laps

11.45 Open Novice Race Years 7-11 boys & girls 2 laps


The remaining categories, for children and adults form part of the Welsh Criterium Championships and begin at 11.55am. These races must be entered via the British Cycling website.

Event details and schedule

Cofiwch sicrhau'r rhif rasio ar gefn siaced neu grys eich plentyn, NID ar y blaen. Hefyd, plîs gwnewch yn siŵr nad yw'r rhif rhy uchel ac yn cael ei guddio gan yr helmet neu wallt hir.

RHAID i bob plentyn wisgo helmed. Rhaid i'r beic fod mewn cyflwr da ac yn gweithio. Bydd gennym fecanic ar gael ar gyfer argyfyngau munud olaf, ond nid i gynnig gwasanaethau llawn ar feiciau.
Plîs gwrandewch ar y cyfarwyddiadau gan ein stiwardiaid ar y diwrnod rasio am fydd cyhoeddiadau am bryd y mae'n amser ciwio yn ein man pwll cyn ras eich plentyn.

Unwaith y bydd eich plentyn wedi gorffen eu ras, byddant yn cael eu harwain yn ôl i ardal y pwll (y tu allan i'r Gwesty Pier) a gallant gasglu eu bag ras am gymryd rhan.

Mae gennym dimau St John ar hyd y cwrs. Os bydd ddamwain ar y cwrs, byddwn yn cyfathrebu hyn drwy'r system PA felly gwrandewch ar bob cyhoeddiad. Bydd prif fan Cymorth Cyntaf y tu allan i Westy’r Pier a bydd ein Swyddfa Ras yn y caban symudol gyferbyn â'r Pier os oes gennych unrhyw gwestiynau. Bydd ein staff yn hapus i helpu.

 

Numbers will be sent out to each school in the days leading up to the race, along with an event program which will display each child’s entry.

All children should arrive at the event with number already attached to clothing (fitted to rear of coat/t-shirt and clearly visible, and not obscured by hoods/hair etc).

Please ensure your child has their number with them on race day. No number, no ride!

Children are NOT required to enter the registration portable cabin this year!

Organised by

AberCycleFest

Cambrian Tyres, Ceredigion, Aberystwyth

Phone: +441970833902

Event Images